Cẩn trọng bệnh tim mạch khi thời tiết nắng nóng

Mùa hè thời tiết nắng nóng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người, đặc biệt mối nguy hại cho người bệnh tim mạch khi thời tiết nắng nóng là rất lớn. Nếu người bệnh không được theo dõi và kiểm soát bệnh chặt chẽ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.